Tacna za mezu izrađena od drveta sa odgovarajućim utorima za čašicu, čačkalice…