Izrada svjetleće reklame za ugostiteljski objekat “Orijent”. Izrada od drveta u negativu sa pozadinskim osvjetljenjem. Dimenzija 120x40x12cm.